تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال چشم پزشکی

کانال محمد قندهاری مطلق- مرکز چشم پزشکی
اینجانب به عنوان اپتومتریست مطالب متنوع و مفید پزشکی و علی الخصوص چشم پزشکی به زبان ساده برای بیماران ارسال خواهم نمود

1091

سلامت و پزشکی

نام کاربری : gh_motlagh@