تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال چکامه

تک بیت و اشعار ناب شاعران ایرانی . عرفانی . تک بیت های ناب

23

فرهنگی و هنری

نام کاربری : takbeyt_chakame@