تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال چگونه پول بسازیم

کانال در مورد روش های ایجاد کسب و کار مهارتهای ذهنی پرورش مهارتهای فردی و تجارت

46

آموزش

نام کاربری : businessday@