تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال چی تو چی۲

کانال تبلیغ و خنده و برای حمایت از کانال چی تو چی

17

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : fatemehzahra1@