تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کاراته کاشمر

کانال بسیار خوبی درباره سبک کاراته (سوپر ساباکی)با پست های روزانه

144

ورزش ها

نام کاربری : supersabakykashmar@