تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کارواش نانو بخار اسفاران صنعت

این کانال جهت فروش انواع کارواش نانو بخار,آب و تجهیزات جانبی راه اندازی شده است
مدیر کانال مهندس مهران قاسمی

89

شرکت ها

نام کاربری : sfarancarwash@