تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کافه‌ی شعر

یک کانال پر از شعر عاشقانه و عکس نوشته های عاشقانه (شعر در عکس‌هایی که خودمعاشقانه درست میکنم ) برای عاشقای شعر

12

فرهنگی و هنری

نام کاربری : kafeyesher@