تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کافه جهانگردی پیام نور

اولین کانال رشته جهانگردی دانشگاه پیام نور برای دانشجویان رشته جهانگردی و گردشگری

37

تحصیلات و دانشگاه

نام کاربری : pnutourismcafe@