تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کافه فیلم

کانالی درباره ی تاریخچه ی فیلم سازی ، معرفی فیلم های برتر و توضیحاتی در باره ژانر شناسی و وِیژگی فیلم ها