تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کاملترین مرجع اشعار آئینی

#مجمع_مادحین
#کاملترین مرجع اشعار آئینی است، که با ارسال #اشعار مربوط به #مناسبت های پیش رو به پیشواز مناسبت ها می رود، دلیل این کار این است که #مداحان عزیز بتوانند از اشعار در مجالس خود بهره ببرند.

15

مذهبی

نام کاربری : majmae_madehin@