تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کامپیوتر – اینترنت

آموزش نرم افزار
آموزش کامپیوتر
آموزش اینترنت از جمله وبسایت ها طراحی و ایمیل و شبکه های مجازی و نرم افزار ها و هرچی که مربوط به اینترنته
دانستنی های جالب کامپیوتر

75

آموزش

نام کاربری : net_pc@