تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کانال حجابـــــــــ کوثـــــــــــر

در دنیایی که از هرطرف به ارزشهایمان میتازند شاید بتوانیم قطره ای باران باشیم دراین شوره زار مردمان آخرالزمان و ما هم مدل زندگیمان،سبک زندگی اسلامیان روش بودنمان و زیبایی آرمانها و دانسته هایمان را زمزمه کنیم دراین""کانال حجابـــ کوثـــــر ""

17

مذهبی

نام کاربری : hijabkusar@