تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کلام دل (استاد کلامی زنجانی)

کانال اطلاع رسانی آثار و برنامه های استاد کلامی زنجانی شاعر اهلبیت علیهم السلام

41

مذهبی

نام کاربری : kalamiezanjani@