تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کلش اف کلنس

هر هفته یک اکانت کلش و جایزه های دیگه و خبرنامه ی کلش اف کلنز

13

بازی

نام کاربری : baxpersian@