تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کلش باز

کلش بازا زود تر بیاین سوپرایزایی دارم
هک کلش
درباره ی کلش
کلش فارس و..............

17

بازی

نام کاربری : iranclashyar@