تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کلش

بهترین کانال کلشی که میتونید داشته باشین
ترفند اوردن بابانوِِئل
سازنده برنامه ترفند دونی کلش
چند لیدره کردن کلن
طراحی سرباز از خودتون (سایت)
تغییر نام کلن
و خیلی چیزای دیگه
زود بیا منتظر چی هستی؟

14

بازی

نام کاربری : clashplayerchanel@