تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کلن The PersianGulf

کانال کلن قوی the persiangulf
اتک های آموزشی ، عکس های جالب بازی ، اخبار مربوط به اپدیت ها و کلن های بزرگ و خود کلن و ....

42

بازی

نام کاربری : thepersiangulf@