تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کلینیک دامپزشکی

این کانال به منظور ارتباط هر چه بهتر کلینیک با مراجعین درمانگاه ایجاد گردیده است.

116

حیوانات

نام کاربری : pounevetclinic@