تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کمپ رهایی

سعی و هدف ما در این پیج بازگو کردن عوارض بیماری خودارضایی و بیان راهکارها در قالب آموزش نوشتاری فیلم اپلیکیشن و پی دی اف های مربوط به ترک و بیان تجربیات افراد رهاشده و آشنایی با انجمن جاده رهایی جهت ترک گروهی میباشد.

73

مذهبی

نام کاربری : tark_khoderzaee@