تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کنکور ارشد

(ریاضی عمومی1و2، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی)

سختی ریاضیات کنکور را به آسانی سپری کنید!
✅ابتدا نگاهتان را تغییر دهید
✅سپس مفهوم را فرا بگیرید
✅و در انتها با محاسبات عددی، سختی را به آسانی تبدیل کنید

29

آموزش

نام کاربری : mathshortcuttricks@