تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کنکور ۹۵

تدریس دروس کنکوری رشته تجربی و ریاضی آنلاین
برگزاری آزمون رایگان با بودجه بنذی مشخص هر هفته در گروه کنکور 95
برنامه ریزی و مشاوره رایگان توسط دانشجویان پزشکی شهید بهشتی و مجرب ترین مشاوران کشور