تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال گردشگری قزوین

گـردش و سـفـر هـیـجـان خـاصـی بـه دنـبـال دارد. پـس اگر از آشـنـایـی بـا فـرهـنـگ یـک مـنـطـقـه و دیـدن جـذابـیـت -هـای فـرهـنـگـی و گـردشـگـری لـذت مـی بـریـد ایـن کانال رو دنـبـال کـنـیـد. تمام تلاش ما قرار دادن مطالب مفید و آگاهی بخش از جاذبه های گردشگری قزوین است. دنباله ای از مطالب جذاب در باره گردشگری در کانال ما خواهید دید.

59

گردشگری

نام کاربری : seeqazvin@