تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال گردشگری همینا

معرفی نقاط گردشگری ایران و جهان ، معرفی جاذبه های گردشگری ایران و جهان ، نکات سفر ، نکته های جهان گری ، معرفی جهان گردان برتر جهان ، آموزش جهانگردی

27

گردشگری

نام کاربری : haminaaa@