تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال گروه آموزشی کنکور رازی

در این کانال نکات مهم کلیه دروس رشته تجربی به صورت منظم و زمانبندی شده ارائیه می شود

19

آموزش

نام کاربری : konkurrazi@