تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال گروه تحقیقاتی سروش نیا

آیا تاکنون از خود پرسیده اید که بین افراد ثروتمند و فقیر یا افسرده و شاد و در کل بین انسان های موفق و ناکام چه تفاوتی وجود دارد؟ آیا می دانید چرا بعضی از مردم در بیماری، فقر و گمنامی زندگی می کنند و بعضی ها قله های پیروزی را یکی پس از دیگری فتح می کنند؟

52

آموزش

نام کاربری : soroshnia@