تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد کرمان

کانال گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در تلگرام

259

تحصیلات و دانشگاه

نام کاربری : computer_iauk@