تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال گروه گیمری

گروه گیمری zombie killers
کانالی مخصوص گیمر ها
اخبار جدید بازی های کامپیوتری
جوین بشین

165

بازی

نام کاربری : zombiekillers@