تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال گلخانه هوشمند رستا

هدف کانال گلخانه هوشمند رستا معرفی گلخانه‌های هوشمند و توسعه فرهنگ پرورش گل و گیاه می باشد. در این کانال تکنولوژی های روز جهت نگهداری و پرورش گل و گیاه معرفی و آموزش داده می شوند، و همچنین عوامل مهم و تاثیر گذار برای پرورش و نگهداری گیاهان مورد بررسی قرار می گیرند.

26

آموزش

نام کاربری : rastagreenhouse@