تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال گوشواره های جان

کانال گوشواره های جان،دفتر شعری ست به صرف یک فنجان عشق و یک پیاله احساس
در کافه ای دنج و پنجره ای باران زده و بوی نم خاک با رویش گل های اقاقیا بر دیدگان معطر شما ...زندگیتان شاد

40

فرهنگی و هنری

نام کاربری : goshvare@