تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال گیلان گردی

کانال برای تمام ایرانی های ایجاد شده تا بیشتر با مکان های دیدنی گیلان و موسیقی ها محلی آن آشنا شوند.
با تشکر

60

گردشگری

نام کاربری : guilangardi@