تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال یادگیری بی نظیر زبان انگلیسی

این کانال بهترین یادگیری ها را در زمینه ی زبان انگلیسی ارئه می دهد.
اصطلاحات، لغات ، گرامر، اشتباهات رایج و ...
بیاین انگلیسی تونو فول کنین

128

زبان ها

نام کاربری : coollearning@