تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال یادگیری زبان با داستان کوتاه

داستانها و جملات کوتاه و جذاب انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

331

زبان ها

نام کاربری : english_short_stories@