تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال یاد خدا

اگه دوست داری از خدا و دینت چیز های زیادی یاد بگیری
زود بیا تا همه مطالب رو از دست ندادی.
معرفی سوره ای که تو رو پولدار میکنه.

22

مذهبی

نام کاربری : yad_god@