تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال یک فنجان شعر

یک شعر یک بهانه بهتر به جای چای...
یک استکان خیال مصور به جای چای!

63

مشاهیر

نام کاربری : cup_of_poem@