تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال ی برای نوازندگان/KORG

این کانال مخصوص نوازنده ها میباشد...

56

موسیقی

نام کاربری : korgir@