تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال animation stuodents

اخبار و اطلاعات از انیمیشن ایران و جهان/معرفی سبک و انیماتورهای شناخته شده

35

انیمیشن

نام کاربری : animation_students@