تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال anonymous

این کانال درباره ی هک های اخلاقی اموزش_ترفند،امنیتو...)میباشد

94

تکنولوژی و فناوری

نام کاربری : anonymous_tel@