تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال Banovan fitness

برنامه های تمرینی ، مطالب ورزشی ، مطالب سلامتی ، تمرینات با فار های مختلف

43

تناسب اندام

نام کاربری : fitness_amadegijesmani@