تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال Best Iranian Voices

در این کانال voice های با حال ، مزاحم تلفنی و غیره گذاشته میشود .
حتی شما میتوانید voice های خودتان را هم برای ما بفرستید تا ما برای شما در کانال قرار دهیم.

17

موسیقی

نام کاربری : bestiranianvoices@