تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال bioneshan

اطلاع رسانی در ارتباط با تولید و عرضه محصولات ارگانیک(محصولات کشاورزی که بدون استفاده از سموم و کود شیمیایی تولید می شوند.)

45

سلامت و پزشکی

نام کاربری : bioneshan_store@