تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال COMPUTERR/N

یک کانال خاص واسعه اونایی که از تکنولوژی و چیزهایی لذت میبرن که در جهان برتر هستند
زندگی زیباس از آن لذت ببرید ..
join کنید قطعا لذت خواهید برد ...

14

تکنولوژی و فناوری

نام کاربری : computerrayan@