تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال Daily Dose of IELTS tips

این کانال مخصوص فراگیرانی است که می خواهند در امتحان ایلتس شرکت کنند. مطالب کانال مخصوص امتحانات ایلتس می باشند و از گذاشتن مطالب متفرقه و یا تبلیغی و پست های مکرر خود داری میشود.

32

زبان ها

نام کاربری : ieltsdaily@