تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال DISS LOVE CYTI

جدیدترین فاز سنگین و موزیک و عکسهای دیس لاو
حواشی این روزای خواننده های زیر زمینی و کلی چیزهای دیگه....

36

موسیقی

نام کاربری : vaiorecordband@