تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال Dr. Mina Rezaei Health

سلامت مثبت
راهی به سوی سلامت، رضایت، ثروت، شادی و شادکامی، خوشبختی، مثبت اندیشی و خوش فکری، آرامش و آسایش

16

سلامت و پزشکی

نام کاربری : positivehealth@