تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال English for tourism

This channel is created to share all English resources needed for tourism industry including vocabulary,sample sentences,books,magazines and,...

92

گردشگری

نام کاربری : travelenglish@