تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال English Teaching

- دوره رایگان زبان عمومی کارشناسی ارشد
- دوره تقویت گفتاری و شنیداری English Pod
- دوره های مختلف و متنوع دیگر

173

زبان ها

نام کاربری : english_teaching@