تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال Footballand

⚽آخرین نتایج دنیای فوتبال⚽
〽آخرین رتبه بندی〽
? آخرین رقابت ها?
?آخرین حواشی دنیای فوتبال?
⚽همه اینها در کانال فوتبال لند⚽

102

ورزش ها

نام کاربری : footballand@