تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال hirad oil group

آنالیز و قیمت های به روز مشتقات نفتی در بازارهای بین المللی بازار بورس

117

اخبار

نام کاربری : hirad_energy@