تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال IRAN NLP HOME

آموزش مدیریت نوین فردی با روش NLP

15

آموزش

نام کاربری : nlp_rad@