تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال Island Text

جزیره ی تکست
شامل موزیک
متن
لاو و دیس لاو
عکس و ...